С мисъл за всеки

С мисъл за всеки

"С мисъл за всеки" е неправителствена организация с широк спектър на дейности, фокусът на която попада върху младите хора и тяхното развитие.