Holz Kunst und Art
Holz Kunst und Art
Holz Kunst und Art

Holz Kunst und Art

Holz Kunst und Art е сайта на семеен бизнес разположен в Германия, свързан с изработката на чудесни градински скулптури, дървени орнаменти и пластики от дърво. Умело вдъхват нов живот на дървото, вплитайки неговото топло и естествено излъчване с креативните си виждания.